Myndigheter

För personal inom myndigheter

Den allt större utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet samt den nya patientsäkerhetslagen ställer nya och andra krav på våra myndigheter. Myndigheterna måste också ofta "föregå med gott exempel" vilket ställer stora krav på dessa organisationer. 

För verksamhet inom Myndigheter erbjuder vi följande tjänster:

Information

Caresafe har tidigare, tillsammans med systerbolaget BRM Europe AB, arbetat med tex Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, och SBU. Både för att utveckla deras interna säkerhet och kvalitet men också för att utveckla patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

.