Privata vårdgivare

Privata vårdgivare som bedriver landstingsfinansierad vård

För de privata företag som driver landstingsfinansierad vård finns vissa speciella förutsättningar baserat bland annat på avtalsformer, patientgrupper, framtidsutsikter, ägarstrukturer och tidigare historik.

I våra samarbeten med de privata vårdgivarna tar vi hänsyn till detta. Se vidare våra tjänster nedan.

För verksamhet inom Privata vårdgivare erbjuder vi följande tjänster:

Information

Vi har genomfört program och analyser för bland annat Aleris och Proxima, och flera andra mindre privata aktörer har medverkat i våra öppna utbildningar.  

.