Webbutbildning

Välkommen till Säkra Vården - Webbutbildning

Säkra Vården Webbutbildning är till för all sjukvårdspersonal på ett lätt sätt ska kunna ta del av det senaste och mest grundläggande inom patientsäkerhet och vårdkvalitet både på nationell och lokal nivå. Utbildningen syftar till att skapa en bra och uthållig patientsäkerhetskultur.

Säkra Vården Webbutbildning finns till för att:

.