Säkra Vården - Om webbutbildningen

Säkra Vården Webbutbildning är upplagd i ett antal 30 minuters moduler. Utbildningen kan genomföras individuellt eller i grupp (tex under ett 30 min möte). I slutet på varje modul kan du skriva ut en kopia på det viktigaste materialet samt dina egna svar under modulen.

När du genomgått alla moduler kommer ett diplom att skickas till dig. På detta sätt kan samtlig personal få tillgång till en enhetlig och grund-läggande utbildning i patientsäkerhet.

För att underlätta planering och möjliggöra ett effektivt genomförande kan vi också följa vilka personer som genomgått de olika modulerna.

Vi hoppas att du tycker att utbildningen är enkel att använda, nyttig och inspirerande!

« Tillbaka

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: 08-51 51 79 79 eller kontakt@sakravarden.se.

.