Läkemedel/Farmacevt

För personal inom läkemedelsområdet

En av de vanligaste rapporterade avvikelserna rör läkemedel. Därför är det viktigt att personal som arbetar med läkemedel medverkar i patientsäkerhetsarbetet. 

För verksamhet inom Läkemedel/Farmacevt erbjuder vi följande tjänster:

Information

BRM Europe AB är ett systerbolag till Caresafe, och är ett av Sveriges ledande specialistföretag gällande risk- och krishantering, www.brmeurope.se.

BRM Europe AB har bland annat arbetat med TLV och olika läkemedelsföretag för att hjälpa dem med risk- och krishantering.

.