Slutenvård

Än mer fokus på patientsäkerhet

I princip så har patientsäkerhetsarbete alltid pågått, men under de sista 10 åren har det fått ett allt större fokus. Vi har sedan 1998 arbetat med olika större och mindre sjukhus i Sverige - detta har givit oss en gedigen erfarenhet och nedan kan du läsa om de olika tjänsterna som vi erbjuder.

För verksamhet inom Slutenvård erbjuder vi följande tjänster:

Information

Inom Stockholms Län har alla sjukhus varit representerade i SLLs Säkra Vården program. I våra öppna utbldningar har många olika sjukhus i Sverige varit representerade. Tidigare har vi samarbetat med Umeå, Uppsala och Ersta sjukhus. Under 2011 har vi också påbörjat det första Säkra Vården programmet (the CareSafer program) i London med the Imperial College Healthcare NHS Trust som är den största och en av de mest välkända institutionerna i England.

.