Äldrevård

En viktigt område

Ett ökat intresse märks från personal inom äldrevården - kanske finns här möjligheter till en ökad satsning för att skapa högre patientsäkerhet och vårdkvalitet?

För verksamhet inom Äldrevård erbjuder vi följande tjänster:

.