Tandvård

Patientsäkerhet på frammarsch

Inom tandvården får patientsäkerheten en alltmer framträdande roll. Tjänsterna som vi erbjuder till tandvården är desamma till sjukvården men anpassas för tandvården. 

För verksamhet inom Tandvård erbjuder vi följande tjänster:

Information

I våra öppna risk- och händelseanalys utbildningar har vi vid flera tillfällen haft deltagare från tandvården. Dessutom har vårt systerbolag BRM Europe AB samarbetat med TLV (tandvårds- och läkemedelsförmånsverket).

.