Kommunal sjukvård

Många olika vårdformer

I den kommunala sjukvården har man ofta kontakt med patienten under en längre tid och det är en av skillnaderna jämfört med en del andra "vårdformer". Vissa kommuner inte haft så mycket resurser till utbildningar och insatser för att införa ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, därför kan det vara ännu viktigare att satsa på en bra grundutbildning i patientsäkerhet.

För verksamhet inom Kommunal sjukvård erbjuder vi följande tjänster:

Information

I våra öppna utbildningar för risk- och händelseanalys har vi haft personer som har representerat den kommunal sjukvården, tex hemsjukvården, pallitativ vård, MAS, äldrevård.

.