Säkra Vården - Ledarprogram, Vad säger deltagarna om kursen?

Vad säger deltagarna om kursen?

"Kunskap om HUR patientsäkerhetsarbetet ska kunna genomföras för att få genomslag (tips, fallgropar etc.)"

"Kunskap om hur man förhindra risker"

"Jag tyckte att få göra riskanalys var den bästa delen"

"Lära mig att analysera/tänka i processform och se nyttan med strukturer"

"Fördjupning i hur man kan kommunicera, entusiasmera och motivera medarbetare i arbetet"

"Inspiration att lyfta patientsäkerheten till att bli vårt största mål"

"Lära mig att förbättringsarbete är det viktigaste för att en organisation ska vara konkurrenskraftig"

"Fått nya infallsvinklar och instrument för att öka patientsäkerheten"

"Jag har lärt mig att göra riskanalys är MYCKET BÄTTRE än att behöva göra händelseanalys"

"Hela dagen har varit bra - Roligt upplägg, bra diskussioner, motivation till fortsatt arbete"

« Tillbaka

.