Säkra Vården - Ledarprogram, Frågor & Svar

Vilka går/ska gå utbildningen?

Det första Säkra Vården programmet genomfördes under 2009 och sedan dess har över 500 chefer och nyckelpersoner inom alla delar av sjukvården deltagit.

* * *

När sker diplomeringen?

Se sidan Schema.

* * *

Vad krävs för att man ska erhålla sitt diplom?

För att få sitt utbildningsdiplom behöver man ha varit närvarande på alla tre seminariedagarna samt diplomeringsdagen, genomfört hemuppgifterna och deltagit i en projektuppgift.

* * *

Om man missar t.ex seminariedag 2 i exempelvis kurs 5,
kan man då göra den i en annan kurs?

Ja.

* * *

Hur kommer hemuppgifterna att vara?

Hemuppgiften kommer att vara att arbeta med något konkret i din egen verksamhet, tex riskanalys på en process som du tidigare har tänkt på som riskfylld.

* * *

Hur mycket tid tar det att gå kursen?

Förutom seminariearbetet kommer hemuppgifterna mellan seminariedagarna troligtvis att ta mellan 2-4 timmar.

* * *

Jag har hört något om projektarbete, vad är det?

Under seminariedag 3 skapar alla (enskilt eller tillsammans med någon annan) ett förbättringsprojekt. Projektet ska vara realistiskt att genomföra under 6 månader och förbättra patientsäkerheten i din verksamhet. Projektet kan genomföras enskilt eller i grupp (max 4 personer). Efter cirka 6 månader kommer vi att ses för en halvdag då alla får diplom samt presentera sina projekt (posterutställning).

« Tillbaka

Har du fler frågor?

Vi förklarar och hjälper dig gärna!
Kontakta oss på: 08-51 51 79 79 eller kontakt@sakravarden.se.

.