Säkra Vården - Ledarprogram, Om programmet

Säkra Vården - Ledarprogram, Om programmet

Varje dag räddas och botas tusentals människor i vården. Alla som jobbar inom sjukvården gör stor nytta och är viktiga för alla invånare. Samtidigt uppskattar man att cirka 105 000 personer skadas årligen bara inom den somatiska slutenvården i Sverige som en följd av misstag som kunnat undvikas inom vården. Översatt till Stockholms läns landsting innebär detta 26 000 patienter, vilket i sin tur leder till över 150,000 extra vårddygn och kostnader på minst 1,5 miljarder kronor.

Det finns sålunda potential för oss att bli ännu bättre. Därför genomför vi nu en unik satsning på patientsäkerhet och vårdkvalitet genom Säkra Vården, en utbildning för dig som har till uppgift att påverka vården att bli ännu säkrare.

Säkra Vården är en utbildning som syftar till att förbättra patientsäkerheten genom att både utveckla strukturer (processer, rutiner och instruktioner) och mänskliga beteenden och attityder.

Det första Säkra Vården programmet genomfördes under 2009 och sedan dess har över 500 chefer och nyckelpersoner inom alla delar av sjukvården deltagit. Utbildningen består av tre hela seminariedagar, med cirka fyra veckors mellanrum, hemuppgifter mellan varje seminariedag och därefter en sex månaders period där alla kommer att arbeta med olika förbättringsprojekt för att få sitt utbildningsdiplom på avslutningsdagen. För att få sitt diplom behöver man ha varit närvarande på alla tre seminariedagarna, genomfört hemuppgifterna och deltagit i en projektuppgift.

Programmets utformning

Bild: Programmets utformning

« Tillbaka

Kort beskrivning

Seminariedag 1:  Bakgrund, Inledning, Hur att delta i programmet, Patientsäkerhetslagen och SoS Föreskrift, Processer, Riskanalys

Seminariedag 2: Presentation hemuppgift (riskanalys), Vidga riskbegreppet, Avvikelsehantering, Händelseanalys, Vad gör vi efter händelseanalysen

Seminariedag 3: Patientsäkerhetskultur, Motivera kollegor och patienter till förändring, Kommunikation - SBAR, Skapa patientsäkerhetsprojekt

.