Privata vårdgivare > Krishantering och Mediaträning

I samarbete med vårt systerbolag BRM Europe erbjuder vi krishantering och mediaträning.

Krishantering handlar om att snabbt kunna agera på en uppkommen kris oavsett vad den består i och hantera den på ett effektivt sätt. Det går att klara en kris om du och din organisation är förberedd. Genom att gå igenom krisscenarier som kan drabba företaget, sätta tydliga rutiner och sedan öva, står ett företag starkt rustat för att möta en kris. Vi arbetar i tre steg för att implementera en effektiv krishantering i en organisation. Det börjar med ett krisseminarium, krishanteringsplan och sedan en krisövning. Kriser kan tex bestå av händelser relaterade till elkraft, brand/översvämning, personal, kultur, IT-system, leverantörer eller media.

För sjukvården har vi utvecklat ett speciellt halvdagseminarium gällande mediaträning. Plötsligt befinner du dig i en situation där du ska bli intervjuad i TV om din verksamhet. Risken är stor att det är på grund av något oförutsett som har hänt. Då gäller det att veta hur du hanterar raka och tuffa frågor om vad som gick snett, vilket ansvar du har och hur du planerar att hantera det. Under professionell ledning får du träna på hur du hanterar situationen och behåller en bra bild av dig och din verksamhet. Du får helt enkelt träna framför TV-kameran med handfasta råd, samt feedback på ditt framträdande. Det kan också handla om hur du får ut din verksamhet och dess positiva effekter, innan media kommer, och därmed förebygger situationer där du tvingas stå till svars. Vi tränar i mindre grupper för att var och en ska hinna få så mycket feedback som möjligt.

Vill du veta mer? Kontakta oss på: 08-515 17 979 eller kontakt@sakravarden.se.

« Tillbaka

BRM Europe AB

BRM Europe är ett systerbolag till Caresafe, och är ett av Sveriges ledande specialistföretag gällande risk- och krishantering, www.brmeurope.se.

.