Landsting

Möjligheten med den övergripande organisationen

Varje landsting har sin speciella organisationskultur och sitt sätt att arbeta med patientsäkerhetsfrågor, men det finns en stor möjlighet att påverka patientsäkerheten genom att landstingets ledning är engagerad i frågan. Vissa utbildningssatsningar och analyser är också som mest effektiva om de administreras och hanteras på landstingsnivå.

För verksamhet inom Landsting erbjuder vi följande tjänster:

Information


I Stockholm Läns Landsting (SLL) har vi tillsammans med ledningen för patientsäkerhetsfrågor utvecklat Säkra Vårdens ledarprogram för alla chefer inom hälso- och sjukvården i SLL. Detta är en av de största satsningarna på chefer som genomförts, över 400 chefer har hittills deltagit i utbildningen. Läs mer under fliken vårt ledarprogram.

.