Primärvård

Patientens första kontakt med sjukvården

Som "första ledets sjukvård" är det viktigt med effektiva och praktiska hjälpmedel och utbildningar för att kontinuerligt utveckla patientsäkerheten och vårdkvalitén. Detta är idén bakom våra tjänster som vi erbjuder primärvården.

För verksamhet inom Primärvård erbjuder vi följande tjänster:

Information

I våra utbildningar har vi genom åren haft många personer med olika funktioner inom primärvården. Bland annat har drygt 30 % av alla deltagarna (cirka 150 personer) i SLLs Säkra Vården program kommit från primärvården.

.