Privata vårdgivare > Patientsäkerhetsutbildning för chefer och nyckelpersoner - Säkra Vården Ledarprogram

Säkra Vården - Ledarprogram

Säkra Vården – Ledarprogram

Över 500 chefer och nyckelpersoner, både i Sverige och i England, har genomgått vårt Säkra Vården Ledarprogram. 

Syftet med Säkra Vården Ledarprogram är att skapa en ökad och varaktig säkerhetskultur på det sjukhus/den vårdenhet där programmet genomförs.

Vi gör det genom att gemensamt förbättra:

Utbildningen består av tre hela seminariedagar, med cirka fyra veckors mellanrum, hemuppgifter mellan varje seminariedag och därefter en sex månaders period där alla kommer att arbeta med olika förbättringsprojekt för att få sitt utbildningsdiplom på avslutningsdagen. Under projekttiden finns möjlighet till handledning och stöd. För att få sitt diplom behöver man ha varit närvarande på alla tre seminariedagarna, genomfört hemuppgifterna och deltagit i en projektuppgift.

Säkra Vården anpassas till organisationen men normalt innehåller det följande områden:

Seminariedag 1: Inledning och Bakgrund, Möjligheter/Utmaningar, Patientsäkerhetslagen, Processer, Riskanalys.

Seminariedag 2: Fortsättning risker och riskanalys, Patientsäkerhet och ekonomi, Avvikelsehantering, Struktur och beteende, Hur ändrar vi beteende, Motivera andra.

Seminariedag 3: Händelseanalys, Patientsäkerhetskultur, Patientsäkerhetsmål, Mäta och följa upp, Skapa ett patientsäkerhetsprojekt.

« Tillbaka

.