Caresafe verkar för att skapa en tryggare och säkrare sjukvård för patienter, anhöriga och vårdpersonal.

CareSafe är ett konsultbolag med fokus på att förbättra patientsäkerhet och vårdkvalitet inom svensk och engelsk sjukvård. Vi arbetar med analys, webbtjänster och utbildning i patientsäkerhet inom alla delar av sjukvården sedan 1998. Över 600 chefer i både Sverige och England har deltagit i vår patientsäkerhetsutbildning "Säkra Vården".

Genom patientsäkerhetsutbildning förbättras patientsäkerhetsarbetet och en högre patientsäkerhetskultur uppnås !

Caresafe om Patientsäkerhet i SvD

- Läs artikeln om Caresafe här!

Caresafe om Patientsäkerhet i Dagens Samhälle

- Läs debattartikeln här!

.