Privata vårdgivare > Mätning av patientsäkerhetskulturen – Caresafe Kulturmätning

Viktigt mätinstrument

Caresafe Kulturmätning är en metod för att undersöka medarbetares attityd gentemot viktiga patientsäkerhetsfrågor och mäta organisationens kvalitets- och säkerhetskultur. På så sätt utgör Caresafe Kulturmätning ett komplement till verksamhetens övriga system för ledning och uppföljning (tex avvikelsehantering).

Med Caresafe Kulturmätning är det möjligt att:

« Tillbaka

Mer information

Caresafe har de sista 10 åren utfört ett antal mätningar av patientsäkerhetskultur inom sjukvården. Läs mer om Caresafe Kulturmätning i PDF-format här!

.