Om Caresafe

Caresafe verkar för att skapa en tryggare och säkrare sjukvård för patienter, anhöriga och vårdpersonal. Vi är verksamma i Sverige och England inom alla delar av sjukvården (primärvård, slutenvård, tandvård, landsting, myndigheter, privata vårdgivare, äldrevård).

Vi har genom våra analyser och förändringsprogram kontakt med en mängd olika organisationer inom sjukvården. Över 500 chefer har deltagit i vår patientsäkerhetsutbildning ”Säkra Vårdens Ledarprogram”. Våra tjänster bygger på en mycket lång och bred erfarenhet av olika management, kvalitets- och säkerhetsfrågor speciellt anpassade för sjukvården.

Vi har arbetet med sjukvårdsfrågor sedan 1998. Bland våra seniorkonsulter och rådgivare hittar du chefsläkare och sjukhusdirektörer, beteendevetare och säkerhetsexperter.

Caresafe är också ett systerbolag till BRM Europe AB, som är ett av Sveriges ledande specialistföretag gällande risk- och krishantering, www.brmeurope.se .

Pressinformation

Läs mer om oss på MyNewsdesk
MyNewsdesk är en webbaserad PR-plattform som ger nyheter och pressmaterial stor spridning och räckvidd.

www.mynewsdesk.com/se/pressroom/caresafe

.